PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA - NAGRAJEVANJE NAKUPA „Poletje z izdelki Eucerin”

ORGANIZATOR

1. člen

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v promocijski aktivnosti (v nadaljevanju nagrajevanje nakupa) »Poletje z izdelki Eucerin«, katere organizator je podjetje Beiersdorf d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

TRAJANJE IN NAMEN

2. člen

Nagrajevanje nakupa se organizira na področju Republike Slovenije, v času od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019. Namen organiziranja nagrajevanja nakupa je promocija in pospeševanje prodaje izdelkov Eucerin.

IZDELKI IN PAKIRANJE, KI SODELUJEJO V NAGRADNI IGRI

3. člen

Za sodelovanje v aktivnosti nagrajevanja nakupa pridejo v poštev vsa pakiranja in vse vrste izdelkov blagovne znamke Eucerin, ki se prodajajo lekarnah in spletnih lekarnah v Republiki Sloveniji.

ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V AKTIVNOSTI NAGRAJEVANJA NAKUPA

4. člen

V aktivnosti lahko sodelujejo le fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja, objavljene na internetnem naslovu www.eucerin.si. Nagrado Eucerin izdelek za nego telesa v originalni velikost 200 ml, lahko posameznik pridobi, če v času od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 opravi hkratni nakup izdelkov Eucerin v skupni vrednosti najmanj 18 eur in do, najkasneje, 15. 9. 2019 pošlje račun na naslov: Beiersdorf d. o. o., Letališka 32, 1000 Ljubljana, s pripison “za Eucerin”.

SODELUJOČI V NAGRADNI IGRI

5. člen

S sodelovanjem v aktivnosti nagrajevanja nakupa, sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili promocijske aktivnosti in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Organizator ne prevzema nobenih drugih stroškov in zavez, razen tistih, ki so opredeljene v pravilih.

OBJAVA PRAVIL PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

6. člen

Pravila bodo objavljena na spletni strani www.eucerin.si.

PREVZEM NAGRAD

7. člen

Osebne podatke (ime, priimek in naslov) in priložen račun (ali več računov), iz katerega je razviden nakup Eucerin izdelkov v vrednosti vsaj 18 €, je potrebno poslati na naslov organizatorja: BEIERSDORF D.O.O., LETALIŠKA 32, 1000 LJUBLJANA (s pripisom „ZA EUCERIN“). Veljajo samo originalni računi v obdobju od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019. Zaposleni pri organizatorju in njihovi družinski člani v nagrajevanju nakupa, ne smejo sodelovati. Darilo za nakup bodo prejemniki prejeli po pošti, najkasneje v 30 dneh po končani akciji pospeševanja prodaje.

PRENEHANJE OBVEZ

8. člen

S trenutkom prevzema nagrade, prenehajo vse obveze organizatorja do dobitnika.

PREKINITEV KATIVNOSTI

9. člen

Aktivnost se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi aktivnosti obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV UPORABNIKOV

10. člen

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov nagrajenih in registriranih uporabnikov izključno za namene obveščanja o nagradni igri in namene obveščanja o ponudbi, novostih in ugodnostih ter druge namene trženja organizatorja. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči je seznanjen in se izrecno strinja, da lahko organizator posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od organizatorja in skladno z opredeljenimi nameni. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja nagradne igre kadarkoli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave in uporabe le-teh. Organizator Beiersdorf d.o.o. se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatkov ne bo posredoval tretjim osebam ali jih kako drugače zlorabljal.

KONČNE DOLOČBE

11. člen

Sodelujoči, ki sodeluje v nagrajevanju nakupa, izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre na ogled na spletni strani www.eucerin.si. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.eucerin.si. Za tolmačenje pravil nagradne igre je pristojen izključno organizator nagradne igre. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova aktivnosti, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 1. 7. 2019

Organizator: Beiersdorf d.o.o.

Novice

S prijavo na EUCERIN® novice do SUPER nagrade!

Če želite prejemati najnovejše novice o znamki Eucerin, izpolnite naslednja polja in se prijavite na novice.