Pogoji uporabe

Prosimo vas, da zaradi številnih možnosti in tveganj, ki jih predstavlja splet, upoštevate naslednje splošne pogoje za uporabo naše spletne strani, s katerimi smo zaščitili vas in naše podjetje. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

1. Osebni podatki

Glede osebnih podatkov preverite naš Pravilnik o zasebnosti

2. Vsebina

Na našem spletišču www.eucerin.si/ (»spletišče«) uporabljamo gradivo, kot so slike, fotografije, grafike, logotipi, video posnetki, filmi, zvočne datoteke in besedila (»gradivo”). Gradivo, ki je lastnina podjetja Beiersdorf d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana (“Beiersdorf”) oziroma ga Beiersdorf uporablja kot zakoniti imetnik licence, je zaščiteno v skladu z določili zakonodaje, ki ureja avtorske pravice, znamke in oblikovanje ter na podlagi osebnostnih pravic skladno s pravom Nemčije in mednarodnim pravom. Za kakršnokoli uporabo gradiva, ki presega strogo zasebne namene, je potrebno predhodno pisno soglasje podjetja Beiersdorf. Enako velja za vsako spreminjanje gradiva, predvsem za prevajanje ali druge oblike obdelave, in za vsako posredovanje gradiva. Če je gradivo izrecno na voljo za prenos na spletišču (na primer v Beiersdorfovem medijskem središču), veljajo posebni pogoji uporabe, ki so navedeni na dotični spletni strani.

3. Izključitev odgovornosti

Če uporabnik gradivo prenese s spletišča ali ga uporabi v kakršnikoli drugi obliki, to stori na lastno odgovornost. Podjetje Beiersdorf ne odgovarja za škodo, ki bi lahko posledično nastala uporabniku, še posebej ne na podatkih, strojni opremi ali programski opremi. To ne vpliva na odgovornost za naklepno ravnanje ali hudo malomarnost.

Beiersdorf ne prevzema odgovornosti za kršenje pravic tretjih oseb. Informacije na tem spletišču so bile pripravljene in preverjene z vso ustrezno skrbnostjo, vendar Beiersdorf ne odgovarja za njihovo točnost, ažurnost in popolnost. Spletišče je predvideno za splošne informativne namene in nikakor ni nadomestilo za zdravstveno ali strokovno svetovanje.

4. Ocene in mnenja

Registrirani uporabniki, lahko oddajo oceno izdelka. Poleg splošnega ocenjevanja izdelkov imajo uporabniki tudi možnost, da oceni priložijo video posnetke ali fotografije ter posredujejo dodatne podatke o sebi in izdelkih, ki so jih kupili.

Če uporabnik odda oceno, sprejema te pogoje uporabe, še posebej pa sledeče pogoje za oddajanje ocen kupcev. 

 

4.1 Pravice do uporabe

S tem ko odda oceno na spletišču, uporabnik podjetju Beiersdorf brezplačno podeljuje izključne pravice do uporabe ocene, vključno s priloženimi fotografijami, video posnetki in drugimi vsebinami (ki se v nadaljevanju skupaj poimenujejo »ocena«), brez kakršnihkoli omejitev glede trajanja, geografskega območja ali načina uporabe, kot je opisano spodaj.

 • Beiersdorf ima izključno pravico, da v celoti ali delno objavi, reproducira in izkorišča ocene za lastne namene ali namene tretjih oseb, v lastni izvedbi ali prek tretjih oseb, v kakršnikoli obliki, po vsem svetu in za neomejen čas prek vseh medijev (na spletu ali zunaj spleta).
 • Beiersdorf ima pravico, da v celoti ali delno prenese podeljene pravice na tretje osebe (zlasti družbe v skupini) in da podeli podlicenco tretjim osebam. 
 • Beiersdorf ima tudi pravico, da ocene skrajša. 
 • Če uporabnik v oceni navede svoje ime, ima podjetje Beiersdorf pravico in ne obveznost, da ime navede pri objavi ocene. 

 

4.2 Nedovoljene vsebine ocen

Uporabnik z oddajo ocene prav tako zagotavlja, da ni oddal ocene:

 • za katero ve, da je nepravilna;
 • ki posega v avtorske pravice ali pravice tretjih oseb;
 • ki krši zakone ali uradne odredbe;
 • ki je obrekljiva, klevetniška, žaljiva ali diskriminatorna do posameznika ali podjetja;
 • za katero je prejel plačilo ali drugo nadomestilo od tretje osebe;
 • ki vsebuje informacije o drugih spletiščih, naslovih, elektronskih naslovih, kontaktnih podatkih ali telefonskih številkah oziroma kakršnekoli osebno razpoznavne informacije;
 • ki vsebuje računalniške viruse, črve ali druge potencialno škodljive računalniške programe ali datoteke.

Beiersdorf si pridržuje pravico do izbrisa ocen z nezakonitimi vsebinami, kar vključuje, vendar ni omejeno na ocene, ki so diskriminatorne, nasilne, pornografske, rasistične ali vsebujejo verižna pisma, množične poštne sezname ali druge oblike pošiljanja neželene elektronske pošte, in da takšne vsebine ne objavi na spletišču.

5. Pravne posledice

Beiersdorf si pridržuje pravico, da uporabniku onemogoči dostop do prijavnega mesta, če krši te pogoje uporabe in/ali zakonske predpise. V takem primeru uporaba omenjenega mesta  ni več dovoljena in vsaka nadaljnja uporaba je zato nepooblaščena. Beiersdorf si pridržuje pravico, da ukrepa proti nepooblaščeni uporabi in vsakemu kršenju pravic, še posebej proti kršenju osebnostnih pravic, pravic iz znamk, oblikovanja, avtorskih pravic in vseh drugih pravic industrijske lastnine v skladu s civilnim in/ali kazenskim pravom.

6. Splošno

Neveljavnost ali neučinkovitost posameznih določil v teh pogojih uporabe ne vpliva na veljavnost preostalih pogojev uporabe. Zaradi tehničnih novosti ali zakonskih sprememb se pogoji uporabe občasno posodabljajo. Če želite prijaviti zakonsko kršitev na spletišču, vas prosimo, da stopite v stik z nami.