Dva človeka, ki objemata drevo.

Podrobnejši pogled v trajnostnost: odgovorno ravnanje z viri in proizvodnja

3 min read
Pokaži več

Pri znamki Eucerin gledamo na trajnostnost bolj podrobno in celovito. Naša prizadevanja presegajo skrbno izbiro sestavin za naše formulacije. Zelo pozorni smo na to, kako so pridobljene in v naših proizvodnih obratih pretvorjene v dermokozmetične formulacije, pa tudi kako lahko v partnerstvu z dobavitelji še izboljšamo njihovo trajnostnost.


Trajnostnost v naši dobavni verigi

Tesno sodelujemo z dobavitelji, da skupaj uvajamo inovacije in stalno zmanjšujemo vpliv naših izdelkov na okolje. Ta zaveza ni omejena samo na našo neposredno nabavo materialov, temveč sega še dlje.

Naš kodeks ravnanja določa družbene in ekološke standarde, katerih se držimo, da dosegamo trajnostno oskrbo. Vsi Eucerinovi dobavitelji morajo poznati te standarde in jih izpolnjevati glede kakovosti izdelkov in preglednih, poštenih in odgovornih poslovnih praks.

Gre za obvezujoč dogovor z vsemi našimi dobavitelji, ki ostaja ključno merilo pri izbiri in ocenah, ki sledijo.

V tesnem sodelovanju z dobavitelji ohranjamo trajnostno dobavno verigo. Na ta način zagotavljamo, da vsi dobavitelji izpolnjujejo svoje družbene, okoljske in ekonomske obveznosti ter da naši potrošniki dobijo visokokakovostne izdelke. Poleg tega smo razvili posebne ukrepe za materiale s posebnimi trajnostnimi zahtevami, kot so surovine na osnovi palmovega olja.


Odgovorna proizvodnja

Če želimo, da proizvodni obrat deluje na kar se da odgovoren način, se moramo posvetiti trem glavnim dejavnikom: energiji, vodi in odpadkom.

Vetrne turbine, ki so vidne na vzpetinah ob jezeru.

Energija

Prizadevamo si nenehno zmanjševati vpliv na toplogredne pline, ki ga ima energija, uporabljena v naših proizvodnih obratih. Z energijsko učinkovitimi programi, na primer z uporabo naravne svetlobe in optimiziranimi sistemi hlajenja zraka, zmanjšujemo porabo energije v naši proizvodnji. Poleg tega smo poskrbeli za 100-% prehod oskrbe naših tovarn z električno energijo na obnovljive vire, tako za proizvodnjo kot za naše pisarne.

Voda

Vsako leto izvedemo analizo tveganja, da zagotovimo dolgoročno razpoložljivost vode, dragocenega vira za naše proizvodne obrate. Cilj je zmanjšati tveganje, povezano z oskrbo z vodo, in učinkovita raba tega vira. Najsodobnejša oprema za ravnanje z odpadno vodo v naših proizvodnih centrih ponuja trdno osnovo za prihranke vode. Nenehno se tudi razvija in prilagaja ustreznim zahtevam v tovarnah. S temi ukrepi želimo zmanjšati uporabo vode za 25 % do leta 2025.

Odpadki

Že vrsto let se trudimo zmanjšati količino odpadkov, ki jih proizvedemo. To še posebej velja za naše proizvodne obrate in skladišča. Kot okoljsko ozaveščeno podjetje tudi razumemo, da moramo kar najbolje uporabiti odpadke, ki se jim ni mogoče izogniti. Zato skrbimo za stalno optimizacijo naših kanalov za zbiranje in ločevanje odpadkov, kot so karton in papir, folija ali plastična embalaža, da jih vrnemo v obtok materialov, kolikor to dopušča struktura ravnanja z odpadki v državi. 

Od leta 2016 naši proizvodni obrati in večji logistični centri sledijo cilju "nič odpadkov na odlagališča". Namesto tega svoje odpadke recikliramo ali odgovorno sežgemo. Na ta način pomembno prispevamo k varovanju okolja in podnebja.


Partnersko delovanje

Verjamemo, da lahko resnični napredek v trajnostnosti dosežemo samo z vključevanjem vseh členov naše vrednostne verige. Zato smo vedno v tesnem in transparentnem dialogu z našimi partnerji.

Dobavitelji

Uvedli smo strateški sistem upravljanja dobaviteljev, ki temelji na rednem dialogu in skupnih projektih. S tem želimo zagotoviti ohranjanje naših visokih standardov glede kakovosti izdelkov, delovnih pogojev in varstva okolja.

Zaposleni

Kot globalno podjetje smo zavezani poštenim delovnim pogojem in transparentnemu sodelovanju, ki temelji na medsebojnem spoštovanju z vsemi udeleženci vzdolž vrednostne verige. Zaposlene vključujemo v naše trajnostne pobude in spodbujamo osebno predanost posameznikov in timov.

Potrošniki

S potrošniki odprto komuniciramo o svoji predanosti trajnostnosti in naporih pri iskanju trajnostih rešitev za izdelke. Skušamo tudi ustvarjati izdelke, ki potrošnikom omogočajo, da živijo v skladu s svojimi vrednotami, tako da nudimo možnost ponovnega polnjenja izdelkov in druge okolju prijazne rešitve.

Neprofitne organizacije

Verjamemo, da je aktivna in odprta izmenjava z neprofitnimi organizacijami (NPO) o vprašanjih trajnostnosti koristna za vse. Zato tesno sodelujemo z NPO-ji pri reševanju tem, kot je dobavna veriga palmovega olja ali podnebne spremembe.

Sorodni članki

Najdi najbližjo lekarno z Eucerin izdelki