Politika zasebnosti

Čas branja: 47 min
Pokaži več

Znamki EUCERIN nista pomembni samo nega in zaščita vaše kože. Zelo velik pomen dajemo tudi varstvu vaših podatkov. Spoštujemo vašo zasebnost in želimo, da nam tudi glede varstva podatkov tako zaupate kot pri negi kože. Ves čas vas pregledno obveščamo o tem, zakaj potrebujemo vaše podatke in kako dolgo jih hranimo. Tako se lahko sami zavestno odločite, za katere namene lahko uporabljamo vaše podatke. Da bi zagotovili najboljšo varnost, so nam podatki vedno poslani v šifrirani obliki. Če želite, da vaših podatkov ne uporabljamo več, nam to sporočite, na primer po elektronski pošti.

Kazalo vsebine (z neposrednimi povezavami na posamezna področja, glejte Beiersdorf.com).

1. Splošne informacije

Namen te Politike zasebnosti je posredovati informacije glede obdelave osebnih podatkov, kadar uporabljate naše spletno mesto in z njim povezane storitve. Ta politika zasebnosti velja za vsa spletna mesta ali storitve, ki se nanašajo na to politiko zasebnosti.

1.1. Obdelava osebnih podatkov

Osebni podatki (kratko: podatki) v smislu 4. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (SUVP) so vsi podatki, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, npr. ime, naslov, elektronski naslov itn.

1.2. Upravljavec

Odgovorna oseba za obdelavo osebnih podatkov v smislu 4. člena (7) SUVP je: Beiersdorf d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, elektronski naslov:  info.slovenija[at]beiersdorf.com (glejte naš imprint).

Specifične aktivnosti obdelave podatkov so lahko predmet odgovornosti drugih upravljavcev. Kdaj to velja, je navedeno v ustreznem opisu teh dejavnosti v nadaljevanju.

1.3. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki bodo obdelani, imate naslednje pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki v skladu s pravnimi določbami:

 • pravica dostopa;
 • pravica do popravka in izbrisa;
 • pravica do omejitve obdelave;
 • pravica do prenosljivosti podatkov in
 • pravica do ugovora.

Poleg tega imate pravico, da v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov vložite pritožbo pri nadzornem organu.

Za namen izvajanja vaših zgoraj omenjenih pravic vas lahko prosimo za dokaz o vaši identiteti. Za več informacij o načinu obdelave vaših podatkov glejte razdelek Kontakt/komunikacija/sodelovanje.

1.4. Prejemniki (splošne informacije)

Poleg prejemnikov, ki so navedeni v odstavku o prejemnikih v posameznih razdelkih, zbrane podatke posredujemo v obdelavo ustreznim notranjim oddelkom in drugim povezanim podjetjem v skupini Beiersdorf, zunanjim ponudnikom storitev ali pogodbenim izvajalcem v skladu z zahtevanimi nameni. Podatke posredujemo tudi naslednjim prejemnikom:

 • Ponudniki platform/gostovanja bodo imeli dostop do osebnih podatkov iz tretjih držav (držav izven Evropskega gospodarskega prostora). Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2
 • Ponudniki analitičnih storitev bodo imeli dostop do osebnih podatkov iz tretjih držav (držav izven Evropskega gospodarskega prostora). Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2.
 • Ponudniki storitev IT-podpore bodo imeli dostop do osebnih podatkov iz tretjih držav (držav izven Evropskega gospodarskega prostora). Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2.
 • Organi: V primeru zakonske obveznosti si pridržujemo pravico, da razkrijemo vaše podatke, če jih moramo predati pristojnim organom ali organom kazenskega pregona, v skladu s: člen 6 (1) c SUVP (zakonska obveznost).

Dodatne informacije najdete v odstavku o prejemnikih v posameznem razdelku.

2. Zbiranje in obdelava osebnih podatkov med obiskom našega spletnega mesta

Osebne podatke zbiramo vsakič, ko obiščete in uporabite naše spletno mesto. V tem razdelku najdete več informacij o specifičnih procesih in orodjih na spletnem mestu, zlasti o tistih, ki jih zagotavljajo zunanji partnerji. Dodatne informacije o procesih, ki se lahko odvijajo tudi takrat, ko niste povezani v splet, najdete v razdelku 3.

2.1 Gostovanje

Namen/informacija:

Kadar naše spletno mesto obiščete in uporabljate samo za namene iskanja informacij, kar pomeni, da se ne registrirate ali nam kako drugače posredujete svojih podatkov, zbiramo samo osebne podatke, ki jih vaš brskalnik pošlje v naš strežnik in so tehnično potrebni za prikaz spletnega mesta ter zagotavljanje stabilnosti in varnosti. Uporabljeni piškotki/orodja: tip A. Za dodatne informacije glejte razdelek Piškotki/orodja.

Prejemniki:

 • Ponudniki platform/gostovanja bodo imeli dostop do osebnih podatkov iz tretjih držav (držav izven Evropskega gospodarskega prostora). Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2
 • Ponudniki storitev IT-podpore bodo imeli dostop do osebnih podatkov iz tretjih držav (držav izven Evropskega gospodarskega prostora). Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2.

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Izbris:

Dnevniške datoteke se izbrišejo po 7 dneh.

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) f SUVP (zakoniti interes)

2.2 Funkcije prijave

To spletno mesto lahko nudi drugačne funkcije prijave od spodaj opisanih.

2.2.1 Centralizirani prijavni profil

Namen/informacija:

To spletno mesto vam lahko ponudi centralizirani prijavni profil, če je ta možnost na spletnem mestu omogočena, in zahteva ločeno privolitev med postopkom registracije: Če se registrirate, vam družba Beiersdorf AG nudi možnost, da ustvarite račun z geslom (prijavni profil). Ta prijavni profil je ustvarjen v centralizirani podatkovni bazi prijavnih profilov blagovne znamke in potrjuje, da ste preverjen lastnik računa in/ali e-poštnega naslova. Podatkovna baza prijav je načeloma povezana samo s storitvijo, za katero ste se registrirali, in služi samo za preverjanje vašega prijavnega profila. Prijavni profil bo posredovan zadevnemu lokalnemu podjetju Beiersdorf, od katerega zahtevate storitev.

Če dodatno zahtevate storitve drugega podjetja Beiersdorf (npr. registrirate prijavni profil na spletnem mestu za drugo državo), se lahko vaš prijavni profil skupaj z geslom ponovno uporabi za zahtevano storitev.

Uporabljeni piškotki: tip A. Za dodatne informacije glejte razdelek Piškotki/orodja.

Upravljavec:

Za centralizirane profile je odgovorna družba Beiersdorf AG, Beiersdorfstr. 1-9, 22529 Hamburg, Nemčija. 

 Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: Dataprotection@Beiersdorf.com ali poštni naslov upravljavca s pripisom »Za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov«.

Prejemniki:

Ponudnik storitve platforme/gostovanja. Možen je prenos podatkov v tretje države. Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Izbris/preklic:

Vaš prijavni profil bo samodejno izbrisan takoj, ko izbrišete svoj lokalni račun blagovne znamke na spletnem mestu, kjer ste se registrirali, razen če je to v nasprotju s pravnimi obvezami za shranjevanje podatkov ali z zastaralnimi roki. Če ste s tem prijavnim profilom registrirali več kot en lokalni račun blagovne znamke, bo vaš prijavni profil izbrisan, ko izbrišete vse svoje lokalne račune blagovnih znamk. Lokalni računi blagovnih znamk se načeloma samodejno izbrišejo po 24 mesecih neaktivnosti.

Če ste ustvarili samo prijavni profil, vendar niste registrirali lokalnega računa blagovne znamke, se ta prijavni profil samodejno izbriše po enem dnevu.

Pravna podlaga: 

Člen 6 (1) a SUVP (privolitev; centralizirani prijavni profil) 

2.2.2 Prijava prek družbenega omrežja

Namen/informacija:

Za registracijo in prijavo v vaš račun vam je na voljo tudi možnost potrditve svoje identitete z obstoječim profilom pri enem od naslednjih družbenih omrežij: Facebook, X, Apple ali Google, in s končno registracijo ali prijavo.

V ta namen boste na strani za registracijo ali prijavo našli ustrezne simbole posameznih ponudnikov družbenih omrežij, ki jih podpira naše spletno mesto. Preden se vzpostavi povezava z družbenim omrežjem, se morate izrecno strinjati z obdelavo in prenosom podatkov, kot je opisano spodaj:

S klikom na ustrezni simbol se prikaže novo pojavno okno, v katerem se morate prijaviti s svojimi prijavnimi podatki za družbeno omrežje. Po uspešni prijavi vam bo ponudnik družbenega omrežja sporočil, kateri podatki nam bodo posredovani za potrditev vaše identitete kot del postopka registracije ali prijave. Če se strinjate s tem prenosom podatkov, bodo polja, ki jih zahtevamo za registracijo, izpolnjena s posredovanimi podatki. Podatek, ki ga zahtevamo za registracijo ali prijavo, je vaš elektronski naslov.

Šele, ko podate izrecno privolitev za uporabo prenesenih in zahtevanih podatkov, bomo shranili vaše podatke in jih uporabili za namene, navedene v tej politiki zasebnosti. Po postopku potrditve identitete vaš račun, ki ste ga ustvarili pri nas, ne bo več na noben način povezan z vašim računom pri zadevnem družbenem omrežju.

Za izvedbo postopka potrditve identitete za namen registracije in prijave bo vaš naslov IP posredovan zadevnemu ponudniku družbenega omrežja. Naše podjetje nima nobenega vpliva na namen in obseg zbiranja podatkov ali na nadaljnjo obdelavo podatkov s strani zadevnih ponudnikov družbenih omrežij.

Upravljavec:

Če je ta možnost omogočena v okviru funkcionalnosti centraliziranega prijavnega profila: Za funkcijo prijave v družbena omrežja je odgovorna družba Beiersdorf AG, Beiersdorfstr. 1-9, 22529 Hamburg, Nemčija.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov: Dataprotection[at]Beiersdorf.com ali poštni naslov upravljavca s pripisom »Za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov«. V vseh drugih primerih je upravljavec oseba, ki je navedena v razdelku Upravljavec.

Prejemniki/viri:

Glavni ponudniki storitev:

 • Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irska
 • X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA
 • Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, ZDA
 • Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Možen je prenos podatkov v tretje države. Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Izbris:

Za izbris so odgovorni glavni ponudniki storitev.

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) a SUVP (privolitev)

2.3 Ocene in mnenja

Namen/informacija:

Uporabniki imajo lahko možnost, da skladno s pogoji uporabe oddajo ocene in mnenja o izdelkih, postopkih ali drugih ocenah v okviru ponudb na spletnem mestu. Zbiramo torej podatke, ki nam jih posredujete, če pošljete vsebino v okviru ocene in mnenja.

Če to spletno mesto zahteva posebno soglasje za občutljive podatke, bomo obdelali tudi občutljive informacije (npr. prek slik ali opisa vsebine) o vašem zdravju ali podatke, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, zlasti v mnenjih o izdelkih, ki so primerni za posamezne težave kože.

Naš zakoniti interes je, da uporabniki lahko dajejo svoja poljubna mnenja o izdelkih in da lahko ta mnenja v anonimni obliki objavimo na spletnem mestu tretjih oseb.

Posredovane podatke uporabljamo za objavo in vzdrževanje vašega mnenja in ocene na našem spletnem mestu v skladu s pogoji uporabe. Vaše mnenje bo objavljeno z vašim vzdevkom/psevdonimom. Mnenja in ocene so lahko pred objavo preverjena, da bi lahko zagotovili njihovo skladnost z našimi pogoji uporabe. Pridržujemo si pravico do izbrisa komentarjev, če jih tretja oseba označi kot nezakonite. Več informacij lahko najdete v pogojih uporabe.

Posredovane podatke uporabljamo tudi v okviru našega zakonitega interesa, da se prepričamo, da vaša ocena ne temelji na goljufivem vedenju, avtomatskih programih ali robotih. Možno je, da boste dobili elektronsko sporočilo za preverjanje, s katerim boste potrdili svoj e-poštni naslov.

Morda boste prejeli e-poštna sporočila v povezavi z oddajo svojega mnenja (npr. potrditev odobrene/zavrnjenega mnenja, komentar na vase mnenje). S klikom na povezavo, ki je podana v vsakem izmed teh e-poštnih sporočil imate možnost, da se odjavite od njihovega nadaljnjega prejemanja.

Piškotki/orodja: tip A. Za dodatne informacije glejte razdelek Piškotki/orodja.

Prejemniki:

 • Ponudniki platform/gostovanja.
 • Ponudniki storitve upravljanja strank.
 • Ponudniki storitve za preprečevanje goljufij (za objavo na spletnem mestu tretjih oseb).
 • Spletna mesta tretjih oseb.

Možen je prenos podatkov v tretje države. Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Izbris/ugovor:

Osebni podatki uporabnikov bodo izbrisani ali anonimizirani po prejemu ustrezne zahteve za izbris. Že objavljena mnenja običajno ostanejo vidna pod objavljenim vzdevkom/psevdonimom, razen če posebej podate zahtevo za izbris.

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) a SUVP v kombinaciji s členom 9 (2) a SUVP (privolitev)

Člen 6 (1) f SUVP (zakoniti interes)

2.4 Piškotki/orodja

Med obiskom in uporabo našega spletnega mesta uporabljamo piškotke ali druge tehnologije/orodja, kot so slikovne točke, lokalno shranjevanje, oznake, ID-ji ali zunanje storitve (v nadaljevanju: »piškotki/orodja«). Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih vaš brskalnik shrani na vaši napravi, da shrani določene informacije ali slikovne datoteke, kot so slikovne točke. Ko naslednjič obiščete naše spletno mesto z isto napravo, so informacije, shranjene v piškotkih, posledično dostopne na vaši napravi in se pošljejo našemu spletnemu mestu (»lastni piškotki«) ali drugemu spletnemu mestu, ki mu piškotek pripada (»drugi piškotki«).

S pomočjo shranjenih in vrnjenih informacij določeno spletno mesto prepozna, da ste do njega že dostopali in ga obiskali v brskalniku, ki ga uporabljate na svoji napravi. Te informacije uporabljamo, da lahko oblikujemo in prikažemo spletno mesto na optimalen način glede na vaš izbor oz. preference. V tem pogledu je na vaši napravi prepoznan samo piškotek. Izven tega okvirja bodo vaši osebni podatki shranjeni samo z vašim izrecnim soglasjem ali če je to nujno potrebno, da lahko uporabljate storitve, ki so vam na voljo in do katerih dostopate.

To spletno mesto uporablja naslednje vrste piškotkov/orodij, katerih obseg in funkcija sta opisana v nadaljevanju:

 • Tip A: tehnični piškotki/merjenje obiska – omogočajo izvedbo zahtevane storitve, vključno z osnovno analizo. (Privolitev ni potrebna v skladu z Direktivo 2002/58/ES o zasebnosti in elektronskih komunikacijah.)
 • Tip B: funkcionalni in izvedbeni piškotki – dodatna orodja za merjenje učinkovitosti/privlačnosti našega spletnega mesta in za zagotavljanje dodatnih (personaliziranih) funkcij.
 • Tip C: oglaševalski piškotki – orodja, uporabljena na več spletnih mestih, za izdelavo oglaševalskih profilov na podlagi vedenja uporabnikov.

Več informacij o vrstah piškotkov najdete v opisu orodij, uporabljenih na naših spletnih mestih, v tej politiki zasebnosti. Če to spletno mesto uporablja platformo za upravljanje privolitev, lahko dodatne informacije najdete tudi tam.

Opomba: orodja, navedena v spodnjih podrazdelkih, morda niso stalno v uporabi.

2.4.1 Consentmanager CMP – osrednja platforma za upravljanje piškotkov

Namen/informacija:

To spletno mesto uporablja orodje za upravljanje privolitev »Consentmanager« (www.consentmanager.net), ki služi za pridobivanje privolitve za obdelavo podatkov in uporabo piškotkov ali primerljive funkcije. Orodje »Consentmanager« vam omogoča, da podate svojo privolitev za določene funkcionalnosti našega spletnega mesta, npr. za namen vključitve zunanjih elementov ali vsebin za pretakanje, za namen statističnih analiz, meritev in prilagojenega oglaševanja. S pomočjo orodja »Consentmanager« lahko podate ali zavrnete privolitev za vse ali posamezne namene ali funkcije. Izbrane nastavitve lahko kasneje spremenite. Namen vključitve orodja »Consentmanager« je omogočiti uporabnikom našega spletnega mesta, da se odločijo glede zgoraj omenjenih funkcij, in jim kot del nadaljnje uporabe spletnega mesta ponuditi možnost spreminjanja izbranih nastavitev. Z orodjem »Consentmanager« obdelujemo osebne podatke in podatke o vaši končni napravi, kot je naslov IP.

Orodje »Consentmanager« nam z obdelavo podatkov pomaga izpolnjevati zakonske obveznosti (npr. obveznost predložitve dokaza). Naši interesi v zvezi z obdelavo podatkov so shranjevanje uporabniških nastavitev in izbranih možnosti v zvezi z uporabo piškotkov in drugih funkcionalnosti. Orodje »Consentmanager« shranjuje vaše podatke, dokler so aktivne vaše uporabniške nastavitve.

Posredovanje vaših osebnih podatkov je potrebno za delovanje v okviru pogodbe ali pogodbi podobnega razmerja. Svojih osebnih podatkov niste dolžni posredovati. Če vaši osebni podatki niso posredovani, opisane storitve ne morete uporabljati.

Piškotki/orodja: tip A. Za dodatne informacije glejte razdelek Piškotki/orodja.

Prejemniki:

Glavni ponudnik storitve je Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Švedska.

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije)

Izbris:

Podatki bodo izbrisani po 13 mesecih. Vaša izbrana možnost (privolitev/nastavitev) bo shranjena eno leto in si jo lahko ogledate v nastavitvah piškotkov. Nastavitve piškotkov se nahajajo na dnu glavne strani.  Svojo izbrano možnost lahko kadar koli izbrišete, tako da izbrišete piškotke svojega brskalnika.

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) b SUVP (pogodbi podobno razmerje)
Člen 6 (1) c SUVP (pri obdelavi podatkov, ki je nujna za zagotavljanje skladnosti z zakonsko obveznostjo)

2.4.2 Beiersdorf Simplicity

Namen/informacija:

To spletno mesto uporablja lastno gostujoče orodje za analizo in redne izboljšave uporabe našega spletnega mesta. Pomaga nam skrbeti za pravilno delovanje spletnega mesta, predvsem s preverjanjem njegove funkcionalnosti (npr. z odkrivanjem težav z navigacijo ali zagotavljanjem zadostnih strežniških kapacitet). Pridobljeni statistični podatki nam tudi omogočajo, da izboljšamo svoje spletno mesto in povečamo njegovo zanimivost za vas kot našega uporabnika. Vaš naslov IP bo samodejno anonimiziran.
Piškotki/orodja: tip A. Za dodatne informacije glejte razdelek Piškotki/orodja.

Prejemniki:

Ponudniki platform/gostovanja

Možen je prenos podatkov v tretje države. Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Izbris:

Zbrani osebni podatki bodo izbrisani po enem dnevu. Vaš naslov IP bo anonimiziran takoj. To orodje lahko izklopite v nastavitvah piškotkov v nastavitvah piškotkov. Nastavitve piškotkov se nahajajo na dnu glavne strani. 

Pravna podlaga:

Člen 6 (f) SUVP (zakoniti interes zagotavljanja delovanja spletnega mesta in statistične uporabe)

2.4.3 Google Analytics

Namen/informacija:

To spletno mesto uporablja Google Analytics, storitev spletne analize podjetja Google Ireland Ltd. (»Google«). Konfiguracijo storitve Google Analytics smo spremenili tako, da se uporablja samo funkcija merjenja, razen če je bilo podano ločeno soglasje za dodatne oglaševalske funkcije.

Storitev Google Analytics uporablja posebno obliko piškotka, ki je shranjen na vašem računalniku in omogoča analizo vaše uporabe spletnega mesta. Piškotki, ki jih namesti storitev Google Analytics za meritve, so lastni piškotki, kar pomeni, da so vrednosti piškotkov posameznikov, na katere se nanašajo podatki, različne za vsako stranko (tj. ne obstaja noben ID piškotka storitve Google Analytics, ki bi se uporabljal na vseh spletnih mestih, ki uporabljajo storitev Google Analytics). Informacije o uporabi spletnega mesta, ki jih zbere piškotek, se praviloma prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se na njem shranijo. 

Google Analytics se uporablja samo z anonimizacijo IP. IP-naslove privzeto anonimizira Google, dodatno pa tudi mi.

Google uporablja te informacije v našem imenu za analizo vaše uporabe tega spletnega mesta, da lahko izdela poročila o aktivnostih na spletnem mestu in skrbnikom spletnega mesta zagotovi dodatne storitve, povezane z uporabo spletnega mesta in uporabo interneta.

Google Analytics uporabljamo za analizo in redno izboljševanje uporabe našega spletnega mesta. S pomočjo pridobljenih statističnih podatkov lahko izboljšamo našo ponudbo in pripravimo bolj zanimivo za vas kot uporabnika. Hkrati pridobivamo informacije o funkcionalnosti našega spletnega mesta (na primer za zaznavanje težav z navigacijo).
V konfiguraciji Google Analytics smo zagotovili, da Google prejme te podatke kot obdelovalec in zato teh podatkov ne sme uporabljati za lastne namene. Konfiguracija oglaševalskih funkcij storitve Google Analytics ni odvisna od tega in je opisana v ustreznem spodnjem razdelku, pod pogojem, da se uporablja tudi na tem spletnem mestu.

Piškotki/orodja: tip B. Za dodatne informacije glejte razdelek Piškotki/orodja.

Prejemniki:

Glavni ponudnik storitve: Google Ireland Ltd, Irska.

Možen je prenos podatkov v tretje države. Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2.  

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Izbris/preklic:

To orodje lahko izklopite v nastavitvah piškotkov. Nastavitve piškotkov se nahajajo na dnu glavne strani.  

Življenjska doba piškotkov: do 12 mesecev (to velja samo za piškotke, ki jih je namestilo to spletno mesto).

Maksimalno obdobje shranjevanja podatkov: do 26 mesecev.

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) a SUVP (privolitev)

2.4.4 Google Ads (prej Google Adwords)

Namen/informacija:

Konverzija Google Ads

Storitve Google Ads uporabljamo, da bi pritegnili pozornost s privlačnimi ponudbami s pomočjo oglasnega gradiva (tako imenovani Google Ads) na zunanjih spletnih mestih. S podatki iz oglaševalskih kampanj lahko določimo, kako uspešni so posamezni oglaševalski ukrepi. Radi bi vam prikazovali oglase, ki vas zanimajo, da bi naredili naše spletno mesto bolj zanimivo za vas in dobili pošten obračun stroškov oglaševanja.

Oglase zagotavlja Google prek tako imenovanih »oglasnih strežnikov«. V ta namen uporabljamo piškotke oglasnih strežnikov, s katerimi lahko merimo določene parametre za merjenje uspešnosti, kot so vstavljanje oglasov ali kliki uporabnikov. Če do našega spletnega mesta dostopate prek oglasa Google, bo orodje Google Ads shranilo piškotek na vaši napravi. Za ta piškotek se, kot analizne vrednosti, običajno shranijo edinstveni ID piškotka, število prikazov oglasa na umestitev (pogostost), zadnji prikaz (pomembno za konverzije po ogledu) in informacije o zavrnitvi (znak, da uporabnik ne želi več, da ga nagovarjamo).

Ti piškotki Googlu omogočajo, da prepozna vaš internetni brskalnik. Če uporabnik obišče določene strani na spletnem mestu stranke, ki uporablja Ads, in shranjeni piškotek na uporabnikovi napravi še ni potekel, Google in stranka lahko prepoznata, da je uporabnik kliknil na oglas in je bil preusmerjen na to stran. Vsaki stranki, ki uporablja Ads, je dodeljen drugačen piškotek. Piškotkom tako ni mogoče slediti prek spletnih mest strank, ki uporabljajo Ads. V okviru zgoraj navedenih oglaševalskih ukrepov ne zbiramo in ne obdelujemo nobenih osebnih podatkov. Prejemamo samo statistične ocene, ki jih pripravi Google. Na podlagi teh ocen lahko ugotovimo, kateri od uporabljenih oglaševalskih ukrepov so posebno učinkoviti. Z uporabo oglasnega gradiva ne prejemamo nobenih drugih podatkov; na podlagi teh podatkov zlasti ne moremo prepoznati uporabnika.

Zaradi oglaševalskih orodij, ki se uporabljajo, se vaš brskalnik samodejno poveže z Googlovim strežnikom. Na obseg in nadaljnjo uporabo podatkov, ki so zbrani z uporabo tega Googlovega orodja, nimamo nobenega vpliva in vas zato obveščamo glede na naše vedenje: Google z integracijo konverzije Google Ads prejme informacije, da ste priklicali ustrezen del spletnega mesta, s katerim smo prisotni na spletu, ali kliknili našo objavo. Če ste registrirani v storitvi Google, lahko Google poveže vaš obisk z vašim računom. Tudi če niste registrirani v Google ali se niste prijavili, lahko ponudnik pridobi in shrani vaš naslov IP.

Google Ads Remarketing

Funkcijo ponovnega trženja uporabljamo v okviru storitve Google Ads. Funkcija ponovnega trženja nam omogoča, da uporabnikom našega spletnega mesta prikažemo oglase na podlagi njihovih zanimanj na spletnih mestih, ki so vključena v Googlovo oglaševalsko omrežje (iskalnik Google, YouTube, tako imenovani »Googlovi oglasi« ali druga spletna mesta). V ta namen analiziramo vedenje uporabnikov na našem spletnem mestu, npr. katere ponudbe jih zanimajo, da lahko uporabnikom po obisku našega spletnega mesta prikažemo ciljne oglase tudi na drugih straneh. Google zato shrani piškotke v brskalnikih uporabnikov, ki obiščejo določene storitve Google ali spletna mesta v omrežju Google Display Network. Ta piškotek se uporablja za beleženje obiskov teh uporabnikov. Številka se uporablja za edinstveno prepoznavanje spletnega brskalnika na določeni napravi.

Piškotki/orodja: tip C. Za dodatne informacije glejte razdelek Piškotki/orodja.

Prejemniki:

Glavni ponudnik storitve: Google Ireland Ltd, Irska.

Možen je prenos podatkov v tretje države. Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2.  

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Izbris/preklic:

To orodje lahko izklopite v nastavitvah piškotkov. Nastavitve piškotkov se nahajajo na dnu glavne strani. 

Življenjska doba piškotkov: do 180 dni (to velja samo za piškotke, ki jih je namestilo to spletno mesto).

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) a SUVP (privolitev)

2.4.5 Oglaševalske funkcije storitve Google Analytics

To spletno mesto poleg standardnih funkcij uporablja tudi razširjene funkcije storitve Google Analytics (oglaševalske funkcije storitve Google Analytics). Oglaševalske funkcije storitve Google Analytics, ki so uporabljene na tem spletnem mestu, vključujejo:

 • poročilo o prikazih v omrežju Google Display Network
 • poročila o demografskih značilnostih in zanimanjih v okviru storitve Google Analytics
 • ciljne skupine za ponovno trženje na podlagi specifičnega vedenja, demografskih značilnosti in podatkov o zanimanjih; seznami se uporabljajo tudi v storitvi Google Ads
 • integrirane storitve, ki zahtevajo, da storitev Google Analytics zbira podatke za oglaševalske namene, vključno z zbiranjem podatkov s pomočjo oglaševalskih piškotkov in identifikatorjev
 • Googlove signale za pridobivanje več informacij o vas, ko ste prijavljeni v svoj račun Google v brskalniku, s katerim dostopate do tega spletnega mesta. Ta funkcija je aktivna le, če ste v nastavitvah Googla dodatno privolili v izmenjavo podatkov/prilagajanje oglasov

V ta namen uporabljamo lastne piškotke (npr. piškotke storitve Google Analytics) ter oglaševalske piškotke in identifikatorje, da lahko optimiziramo naše spletno mesto.

Piškotki/orodja: tip C. Za dodatne informacije glejte razdelek Piškotki/orodja.

Informacije o Googlovem načinu soglasja:

Poleg tega to spletno mesto uporablja Googlov način soglasja. Način privolitve pošilja statistične podatke prek pingov brez piškotkov o tem, ali je uporabnik kliknil oglas ali povezavo in pristal na naši spletni strani (konverzija). Statistični podatki se nato uporabijo z matematičnim modeliranjem za izboljšanje notranjega poročanja. Ping privzeto vsebuje tehnične informacije, kot so IP naslov, vrsta platforme ali ločljivost zaslona. Ker bi Google Ireland Ltd te podatke ali njihovo kombinacijo lahko teoretično obravnaval kot osebne podatke, so bili uvedeni dodatni ukrepi za zagotovitev, da podatki o pingu niso osebni podatki: določene informacije informacije o pingu so avtomatsko nastavljene na privzeto vrednost s strain našega strežnika, preden se pošlje v Googlovo analitiko.

Prejemniki/viri:

Glavni ponudnik storitve in vir: Google Ireland Ltd, Irska.

Možen je prenos podatkov v tretje države. Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2.  

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Izbris/preklic:

To orodje lahko izklopite v nastavitvah piškotkov. Nastavitve piškotkov se nahajajo na dnu glavne strani. 

Življenjska doba piškotkov: do 12 mesecev (to velja samo za piškotke, ki jih je namestilo to spletno mesto).

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) a SUVP (privolitev)

2.4.6 Google Campaign Manager

Namen/informacija:

To spletno mesto uporablja tudi orodje za spletno oglaševanje Campaign Manager družbe Google. Orodje Campaign Manager uporablja piškotke, da prikazuje oglase, ki so pomembni uporabnikom, izboljša poročila o uspešnosti kampanje ali da preprečuje, da bi uporabnik videl isti oglas več kot enkrat. Google uporablja ID piškotka, da sledi, kateri oglasi so prikazani v katerem brskalniku, in da prepreči, da bi bili ti oglasi prikazani več kot enkrat. Poleg tega lahko orodje Campaign Manager uporablja ID-je piškotkov, da zbira tako imenovane konverzije, povezane z zahtevanimi oglasi. Do tega pride na primer, ko uporabnik vidi oglas Campaign Manager, kasneje obišče spletno mesto oglaševalca v istem brskalniku in na tem mestu nekaj kupi.

Ko obiščete naše spletno mesto, se vaš brskalnik samodejno poveže z Googlovim strežnikom. Na obseg in nadaljnjo uporabo podatkov, ki jih zbira Google z uporabo tega orodja, nimamo nobenega vpliva in vas zato obveščamo glede na naše vedenje: z integracijo orodja Campaign Manager Google prejme informacije, da ste priklicali ustrezen del spletnega mesta, s katerim smo prisotni na spletu, ali kliknili naš oglas. Če ste registrirani v storitvi Google, lahko Google poveže vaš obisk z vašim računom. Tudi če niste registrirani v Google ali se niste prijavili, lahko ponudnik pridobi in shrani vaš naslov IP.

Poleg tega nam piškotki Campaign Manager (npr. DoubleClick ali Floodlight) omogočajo, da razumemo, ali opravite določeno dejanje na našem(-ih) spletnem(-ih) mestu(-ih) po tem, ko ste si ogledali enega izmed naših oglasov/videoposnetkov na Googlu ali drugi platformi z orodjem Campaign Manager ali s klikom na enega izmed njih (sledenje konverzijam). Campaign Manager uporablja ta piškotek, da razume vsebino, s katero ste imeli interakcijo na našem(-ih) spletnem(-ih) mestu(-ih), da vam lahko pozneje pošiljamo ciljane oglase.

Uporabljeni piškotki: tip C. Za dodatne informacije glejte razdelek Piškotki/orodja.

Prejemniki:

Glavni ponudnik storitve: Google Ireland Ltd, Irska.

Možen je prenos podatkov v tretje države. Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2.  

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Izbris/preklic:

To orodje lahko izklopite v nastavitvah piškotkov. Nastavitve piškotkov se nahajajo na dnu glavne strani.

Življenjska doba piškotkov: do 180 dni od zadnjega obiska (to velja samo za piškotke, ki jih je namestilo to spletno mesto).

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) a SUVP (privolitev)

2.4.7 Adform

Namen/informacija:

To spletno mesto uporablja orodje za spletno oglaševanje Adform družbe Adform A/S Danska. Piškotki Adform so na našem spletnem mestu prisotni takoj, ko posredujete vaše dovoljenje za uporabo. Adform uporablja sledenje na naši spletni strani prek piškotkov in podobnih tehnologij sledenja na podlagi ID-jev (kratki piškotek). Adform piškotek bo prisoten tudi v primeru, da ste si ogledali enega izmed naših oglasov na spletnem mestu tretjih oseb preko Adforma in ste potrdili zbiranje piškotke na tem spletnem mestu.

Pravna podlaga za namestitev piškotkov Adform je vaše soglasje. Osebni podatki se zbirajo za analitične namene in za namene optimizacije in personalizacije oglaševalskih kampanj za Adformove stranke, vključno z nami. Adform piškotek od nas ali našega oglasnega materiala pobira naslednje podatke: ID piškotka, vrsta / ID naprave, čas klika na spletno mesto ali oglaševalski medij, URL spletne strani ali oglaševalskega medija, informacije, ki jih vaša naprava samodejno pošlje (vključno z nastavitvijo jezika, IP naslovom, demografskimi podatki), podatki o zanimanjih, socio-demografski podatki povezani s piškotkom ali drugim ID-jem.

Piškotki/orodja: tip C. Za dodatne informacije glejte razdelek Piškotki/orodja.

Prejemniki:

Glavni ponudnik storitve: Adform A/S, Danska.

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Skupno upravljanje:

Mi in Adform smo skupni upravljavci zbiranja osebnih podatkov in njihovega razkritja Adformu z uporabo piškotka Adform in kot skupni upravljavci. Sporazum določa, kdo je odgovoren za izpolnjevanje določenih dolžnosti varstva podatkov in kdo je odgovoren za nadaljnje ukrepanje v zvezi z vašimi pravicami do varstva podatkov. Adform je odgovoren za odgovore na vaša vprašanja in za vaše pravice do varstva podatkov (npr. dolžnost posredovanja informacij, vaša pravica do ugovora itd.). Za uveljavljanje svojih pravic se lahko obrnete na Adform na naslednji povezavi. V povezavi s tem lahko kontaktirate tudi nas. Svojo privolitev v zvezi s piškotki lahko kadar koli in brez navedbe razlogov prekličete tako, da kontaktirate Adform ali deaktivirate orodja, kot je navedeno spodaj.

Kadar Adform obdeluje podatke za svoje lastne namene, je Adform edini upravljavec podatkov in izključno odgovoren za svojo optimizacijo oglaševalskih akcij in ciljnih skupin. Adform bo analiziral podatke, zbrane prek piškotkov in ID-jev, da bo lahko zagotavljal ciljno usmerjene oglaševalske nakupe v imenu Adformovih strank (vključno z nami), kot je podrobno opisano tudi v Adformovi Politiki zasebnosti. Več informacij o obdelavi podatkov s strani Adforma, vključno s tem, kdaj bo Adform izbrisal vaše podatke si lahko preverete tukaj: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy.

Izbris/preklic:

To orodje lahko izklopite v nastavitvah piškotkov. Nastavitve piškotkov se nahajajo na dnu glavne strani. 

Življenjska doba piškotkov: do 180 dni od zadnjega obiska (to velja samo za piškotke, ki jih je namestilo to spletno mesto).

Maksimalno obdobje shranjevanja podatkov: do 13 mesecev.

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) a SUVP (privolitev)

2.4.8 Prilagojene ciljne skupine na Facebooku (spletno mesto)/konverzija (»Facebook Pixel«)

Namen/informacija:

To spletno mesto uporablja tako imenovani »Facebook Pixel« in API za konverzije družbenega omrežja »Facebook« družbe Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (Meta) za naslednje namene:

 • Prilagojene ciljne skupine na Facebooku (spletno mesto)
  Facebook Pixel in API za konverzije uporabljamo za namene ponovnega trženja, da lahko ponovno stopimo v stik z vami v 180 dneh. To nam omogoča prikaz oglasov na osnovi zanimanj (»oglasi na Facebooku«), ko uporabniki obiščejo družbeno omrežje Facebook ali druga spletna mesta, ki uporabljajo to orodje. Na ta način si prizadevamo prikazovati oglase, ki vas zanimajo, da bi vam bili naše spletno mesto ali ponudbe zanimivejši.
 • Konverzija na Facebooku
  Facebook Pixel in API za konverzije uporabljamo tudi za to, da naši oglasi na Facebooku ustrezajo morebitnim zanimanjem uporabnikov in niso moteči. S pomočjo orodja Facebook Pixel lahko sledimo učinkovitosti oglasov na Facebooku za namene statističnih in tržnih raziskav, tako da ugotovimo, ali so bili uporabniki po kliku na oglas na Facebooku preusmerjeni na naše spletno mesto (tako imenovana »konverzija«).

Na podlagi uporabljenih tržnih orodij (Facebook Pixel in API za konverzije) vaš brskalnik avtomatsko vzpostavi neposredno povezavo s Facebookovim strežnikom, takoj ko se strinjate z uporabo piškotkov, za katere je potrebno vaše privoljenje. Facebook z integracijo orodja Facebook Pixel in uporabo API-ja za konverzije prejema informacije, da ste priklicali ustrezno spletno mesto, s katerim smo prisotni na internetu, ali kliknili na naš oglas. Če ste registrirani na Facebooku, lahko Facebook poveže obisk z vašim računom.

Facebookova obdelava teh podatkov se izvede v okviru Facebookovega pravilnika o podatkih. Posebne informacije in podrobnosti o storitvi Facebook Pixel, API-ju za konverzije in njuni funkcionalnosti lahko najdete tudi v Facebookovem središču za pomoč.

Piškotki/orodja: tip C. Za dodatne informacije glejte razdelek Piškotki/orodja.

Prejemniki:

Skupni upravljavec:

Za zbiranje in prenos podatkov v tem postopku smo odgovorni skupaj z družbo Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (Meta). To velja za naslednje namene:

 • ustvarjanje prilagojenih ali ustreznih oglasov ter njihova optimizacija;
 • pošiljanje komercialnih in s transakcijo povezanih sporočil (npr. prek Messengerja).

Skupno upravljanje torej ne pokriva naslednjih postopkov:

 • za postopek, ki se odvija po zbiranju in posredovanju, je odgovorna izključno družba Meta;
 • pripravo poročil in analiz v združeni in anonimizirani obliki izvajamo kot obdelovalec in smo zato zanjo odgovorni mi.

Z družbo Meta smo sklenili ustrezno pogodbo o upravljanju podatkov, ki je dostopna na naslovu https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Ta pogodba določa odgovornosti za izpolnjevanje dolžnosti v okviru SUVP-ja glede skupnega upravljanja.

Kontaktni podatki upravljavca in odgovorne osebe za varstvo podatkov pri družbi Meta so na voljo tukaj: https://www.facebook.com/about/privacy.

Z družbo Meta smo se dogovorili, da je Meta lahko kontaktna točka za uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo podatki (glejte razdelek Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki). Ne glede na to pristojnost, pravica posameznikov, na katere se nanašajo podatki, ni omejena.

Podrobnejše informacije o tem, kako Meta obdeluje osebne podatke, vključno s pravno podlago in dodatnimi informacijami o pravicah posameznikov, na katere se nanašajo podatki, lahko najdete tukaj: https://www.facebook.com/about/privacy. Podatke v okviru skupnega upravljanja podatkov posredujemo na osnovi zakonitega interesa po 6. členu (1) f SUVP.

Informacije o pogojih varstva podatkov lahko najdete tukaj: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms, o obdelavi na podlagi standardnih pogodbenih klavzul pa tukaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Izbris/preklic:

To orodje lahko izklopite v nastavitvah piškotkov tukaj, prijavljeni uporabniki pa na povezavi https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#. Življenjska doba piškotkov: do 180 dni od zadnjega obiska (to velja samo za piškotke, ki jih je namestilo to spletno mesto).

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) a SUVP (privolitev)

2.4.9 Commerce Connector

Informacije/namen:

Na naši spletni strani je na voljo seznam različnih spletnih trgovcev, pri katerih lahko kupite naše izdelke. Če kliknete povezavo do enega od trgovcev, boste preusmerjeni na spletno stran izbranega trgovca s podrobnostmi o izdelku in naš partner – družba Commerce Connector GmbH, Deckerstrasse 41, 70372 Stuttgart – bo na vaši napravi s pomočjo uporabniškega agenta in IP naslova ustvaril psevdonimizirani ID. Če boste v obdobju 30 dni opravili nakup pri izbranem trgovcu, bo družba Commerce Connector, potem ko boste zaključili nakup in se bo prikazala stran s potrditvijo naročila, prejela splošne podatke o vašem nakupu.

Commerce Connector nam posreduje anonimno statistiko.

Uporabljeni piškotki: tip C. Za dodatne informacije glejte razdelek Piškotki/orodja.

Prejemniki:

Glavni ponudnik storitve: Commerce Connector GmbH, Nemčija. 

Možen je prenos podatkov v tretje države. Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Izbris/preklic:

To orodje lahko izklopite v nastavitvah piškotkov. Nastavitve piškotkov se nahajajo na dnu glavne strani. 

Psevdonimno sledenje 30 dni.

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) a GDPR. (privolitev)

2.4.10 Friendly Captcha

Namen/informacija:

To spletno mesto v določenih primerih uporablja storitev Friendly Captcha, ki prepreči, da bi besedilna polja uporabili avtomatizirani programi/boti. Ta preskus pomaga ohranjati varnost našega spletnega mesta in preprečuje pošiljanje neželenih sporočil uporabnikom. To je tudi naš zakoniti interes in izpolnjuje našo zakonsko dolžnost.

Dodatne informacije najdete tukaj: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users

Piškotki/orodja: tip A. Za dodatne informacije glejte razdelek Piškotki/orodja.

Prejemniki:

Glavni ponudnik storitve: Friendly Captcha GmbH, Nemčija.

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Izbris:

Vaš naslov ID bo anonimiziran takoj. To orodje lahko izklopite v nastavitvah piškotkov.

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) c SUVP (obdelava podatkov za zagotavljanje skladnosti z zakonsko obveznostjo)
Člen 6 (1) f SUVP (obdelava podatkov v skladu z zgoraj omenjenim zakonitim interesom)

2.4.11 TikTok Pixel

Namen/informacija:

To spletno mesto uporablja tako imenovani »Facebook Pixel« družbenega omrežja »TikTok« družbe TikTok Technology Limited, Ireland and TikTok Information Technologies UK Limited, United Kingdom. To uporabnikom naše spletne strani omogoča, da bodo ponovno kontaktirani, ko obiščejo družbeno omrežje »TikTok«. 

Na podlagi uporabljenih tržnih orodij (TikTok Pixel) vaš brskalnik avtomatsko vzpostavi neposredno povezavo s TikTok strežnikom, takoj ko se strinjate z uporabo piškotkov, za katere je potrebno vaše privoljenje. TikTok Pixel prejme informacije, da ste priklicali ustrezno spletno mesto, s katerim smo prisotni na internetu, ali kliknili na naš oglas. 

TikTok nato uporabi te informacije za prikaz targetiranih in personaliziranih in ustvari uporabniške profile na osnovi zanimanj. Zbrane informacije o uporabnikih so za nas anonimne in uporabljene zgolj za namene merjenja učinkovitosti oglasov. 

Tiktok prav tako prejme podatek o vašem IP naslovu in ostale informacije o napravi uporabnika, kot so marketinški identifikator, uporabljena naprava, obiskano spletno mesto in čas obiska. TikTok uporablja te informacije za identifikacijo uporabnikov naše spletne strani in za povezavo njihovih aktivnosti z uporabnikovim "TikTok" računom. TikTok obdeluje te podatke na lastno odgovornost od trenutka prenosa. Na nadaljnjo obdelavo s strani TikToka nimamo vpliva. Informacije o tem, kako TikTok zbira, uporablja in ščiti podatke, zbrane s TikTok Pixlom, lahko najdete v pravilniku o zasebnosti za uporabnike TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Piškotki/orodja: tip C. Za dodatne informacije glejte razdelek Piškotki/orodja.

Prejemniki:

Skupni upravljavec:

Za zbiranje in prenos podatkov v tem postopku smo odgovorni skupaj z TikTok Technology Limited, Ireland and TikTok Information Technologies UK Limited, Združeno Kraljestvo (TikTok). To velja za naslednje namene:

 • pripravo poročil in analiz 
 • zbiranje in prenos podatkov razvijalca in/ali podatkov o dogodkih.

Skupno upravljanje torej ne pokriva naslednjih postopkov:

 • ustvarjanje prilagojenih ali ustreznih oglasov ter njihova optimizacija;
 • optimizacija dostave oglasov s strani TikTok;
 • izboljšanje varnosti uporabnikov, raziskave, razvoj za ohranitev in izboljšanje integritete izdelkov in storitev TikTok. 

Z družbo Meta smo sklenili ustrezno pogodbo o upravljanju podatkov, ki je dostopna na naslovu https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms. Ta pogodba določa odgovornosti za izpolnjevanje dolžnosti v okviru SUVP-ja glede skupnega upravljanja.

Kontaktni podatki upravljavca in odgovorne osebe za varstvo podatkov pri TikTok-u so na voljo tukaj: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en.

S TikTokom smo se dogovorili, da je TikTok lahko kontaktna točka za uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo podatki. Ne glede na to pristojnost, pravica posameznikov, na katere se nanašajo podatki, ni omejena.

Podatke v okviru skupnega upravljanja podatkov posredujemo na osnovi zakonitega interesa po 6. členu (1) f  SUVP. Možen je prenos podatkov v tretje države. Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti.

Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Izbris/preklic: 

To orodje lahko izklopite v nastavitvah piškotkov. Nastavitve piškotkov se nahajajo na dnu glavne strani. 

Življenjska doba piškotkov: do 180 dni od zadnjega obiska (to velja samo za piškotke, ki jih je namestilo to spletno mesto).

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) a SUVP (privolitev) 

 

2.4.12 Vtičniki za družbene medije

Namen/informacija:

Na naših spletnih mestih uporabljamo vtičnike za družbene medije (»vtičniki«) družbenih medijev (Facebook, X in Pinterest), zlasti gumb »Deli« ali »Deli s prijatelji« na Facebooku, katerega spletno mesto facebook.com upravlja družba Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irska. Vtičniki so običajno označeni z logotipom Facebooka.

Poleg Facebooka uporabljamo še vtičnike družbenih medijev X (ponudnik: X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA) in Pinterest (ponudnik: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irska).

Zaradi varstva podatkov smo se namenoma odločili, da na naših spletnih mestih ne uporabljamo neposrednih vtičnikov za družbena omrežja. Namesto tega uporabljamo rešitev »Shariff«. S pomočjo storitve Shariff lahko sami določamo, ali bodo podatki posredovani upravljavcu posameznega družbenega omrežja in kdaj. Prav zato se podatki ne posredujejo samodejno družbenim omrežjem, kot so Facebook, X ali Pinterest, ko dostopate do našega spletnega mesta. Podatki bodo družbenim omrežjem posredovani le, če boste aktivno kliknili na gumb za posamezno družbeno omrežje. V tem primeru bo vaš brskalnik vzpostavil povezavo s strežniki zadevnega družbenega omrežja. S klikom na posamezni gumb (npr. »Posreduj«, »Deli« ali »Deli s prijatelji«) se strinjate, da se vaš brskalnik poveže s strežniki zadevnega družbenega omrežja in posreduje podatke o uporabi ustreznemu upravljavcu družbenega omrežja ter jih od njega tudi prejema. Naše podjetje nima vpliva na naravo in obseg podatkov, ki jih v tem primeru zbirajo družbena omrežja.

Ponudniki družbenega omrežja shranjujejo zbrane podatke o vas kot uporabniku računa in jih uporabljajo za namene oglaševanja, tržne raziskave in/ali oblikovanje spletnega mesta v skladu s potrebami trga. Takšno vrednotenje se izvaja zlasti (tudi za neprijavljene uporabnike) za predstavitev oglasov glede na potrebe trga in za namen obveščanja drugih uporabnikov družbenega omrežja o vaših aktivnostih na našem spletnem mestu. Pravico imate do ugovora proti ustvarjanju teh uporabniških profilov, za uveljavljanje te pravice pa se morate obrniti na ponudnike ustreznih vtičnikov. Prek vtičnikov vam nudimo možnost komuniciranja z družbenimi omrežji in drugimi uporabniki, da lahko izboljšamo svojo ponudbo in jo naredimo bolj zanimivo za vas kot uporabnika.

Prejemniki:

Glavni ponudniki storitev:

 • Meta Platforms Ireland Limited, Irska
 • X Corp., ZDA
 • Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, ZDA.

Možen je prenos podatkov v tretje države. Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Izbris:

Za izbris so odgovorni glavni ponudniki storitev.

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) a SUVP (privolitev)

2.4.13 Videoposnetki YouTube

Namen/informacija:

Na naše spletno mesto smo dodali videoposnetke YouTube, ki so shranjeni na http://www.YouTube.com in se lahko predvajajo neposredno na našem spletnem mestu. Vsi videoposnetki so vključeni v »način razširjenega varstva podatkov«, kar pomeni, da noben podatek o vas kot uporabniku ne bo posredovan omrežju YouTube, če ne boste kliknili na videoposnetke za začetek predvajanja. Šele ko predvajate videoposnetke, se podatki, ki so navedeni v naslednjem odstavku, posredujejo omrežju YouTube. Na ta prenos podatkov nimamo nobenega vpliva.

Ko predvajate videoposnetke, YouTube prejme informacije, da ste dostopali do ustrezne podstrani na našem spletnem mestu, in lahko namesti dodatna orodja za namene trženja. Če ste prijavljeni v omrežje Google, bodo vaši podatki neposredno povezani z vašim računom.

Piškotki/orodja: tip C. Za dodatne informacije glejte razdelek Piškotki/orodja.

Prejemniki:

Glavni ponudnik storitve: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Možen je prenos podatkov v tretje države. Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2

Izbris/preklic:

Za izbris so odgovorni glavni ponudniki storitev.

To orodje lahko izklopite v nastavitvah piškotkov. Nastavitve piškotkov se nahajajo na dnu glavne strani. 

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) a SUVP (privolitev)

2.4.14 Google Tag Manager

Namen/informacija:

To spletno mesto uporablja storitev Google Tag Manager. S to storitvijo je mogoče na enem mestu upravljati oznake na spletnem mestu. Orodje Google Tag Manager uporablja samo oznake. To pomeni, da se piškotki ne uporabljajo in ne shranjujejo se nobeni osebni podatki. Google Tag Manager ustvarja druge oznake, ki po potrebi zberejo podatke. Vendar pa Google Tag Manager ne dostopa do teh podatkov. Če izvedete dezaktivacijo na ravni domene ali piškotkov, ta velja za vse sledilne oznake, ki so bile ustvarjene z orodjem Google Tag Manager.

Piškotki/orodja: tip A. Za dodatne informacije glejte razdelek Piškotki/orodja.

Prejemniki:

Glavni ponudnik storitve: Google Ireland Ltd, Irska.

Možen je prenos podatkov v tretje države. Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Izbris:

Orodje Google Tag Manager ne shranjuje nobenih osebnih podatkov.

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) f SUVP (zakoniti interes)

3. Ponudba dodatnih storitev (s povezavo in brez nje)

Poleg spletne uporabe našega spletnega mesta nudimo različne druge storitve, za katere obdelujemo vaše osebne podatke tudi takrat, ko niste povezani v splet.

V nasprotju z razdelkom Upravljavec je družba Beiersdorf v nekaterih primerih upravljavec za spodnje storitve, kar je bilo že navedeno kot del komunikacije. Če torej opazite referenco na razdelke te politike zasebnosti, npr. preko povezave, in je bil upravljavec že naveden, npr. v nogi/podpisu elektronskega sporočila ali na kartici kampanje, je ta oseba upravljavec v skladu s členom 4 št. 7 SUVP.

3.1 Kontakt/komunikacija/sodelovanje

Namen/informacija:

Ko komunicirate in/ali sodelujete z nami, npr. po elektronski pošti, preko kontaktnega obrazca na našem spletnem mestu ali platforme za izmenjavo podatkov, naj bo to kot potrošnik, udeleženec testa, poslovni partner ali stranka, shranimo in obdelamo podatke, ki jih vnesete (elektronski naslov, če je ustrezno, tudi ime in telefonsko številko, ali osebne podatke, posredovane med pogovorom), da lahko na primer odgovorimo na vaša vprašanja, zahteve ali za namene poslovne korespondence.

V okviru sodelovanja z dobavitelji smo uvedli postopek notranje ocene, pri katerem z izdelavo »akcijskega načrta« izboljšujemo poslovni odnos, kar je naš zakoniti interes. Praviloma obdelamo samo podatke o podjetju, vendar ste lahko prepoznani kot kontaktna oseba, če komunikacijo z dobavitelji preverimo glede odzivnih časov, zanesljivosti in transparentnosti.

Če nas kot potrošnik pokličete po telefonu, vas bomo morda vprašali, ali smemo telefonski klic snemati za namene zagotavljanja kakovosti in izobraževanja. Če se strinjate s snemanjem, bomo obdelali vse informacije, ki jih med klicem delite z nami (vsebina komunikacije, morda tudi občutljivi (zdravstveni) podatki, telefonska številka in drugi osebni podatki).

Pri obdelavi podatkov, pridobljenih med komunikacijo, imamo zakoniti interes za obdelavo podatkov v skladu s pravnimi zahtevami, za interno preverjanje ali v skladu z ustrezno komunikacijsko zahtevo.

Posredovanje vaših osebnih podatkov je potrebno za delovanje v okviru pogodbe ali pogodbi podobnega razmerja. Svojih osebnih podatkov niste dolžni posredovati. Če vaši osebni podatki niso posredovani, opisane storitve ne morete uporabljati.

Prejemniki in viri:

V prizadevanjih za boj proti terorizmu nas zakonodaja obvezuje, da izvajamo primerjavo s seznami, ki opredeljujejo sankcije. Vaše podatke torej obdelujemo tudi zato, da bi izpolnili pravne zahteve za primerjavo s temi seznami. Poleg tega v skupini Beiersdorf vaše podatke obdelujemo za preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj in drugih prekrškov, ocenjevanje in nadzorovanje tveganj, za interno komunikacijo in z njimi povezane administrativne namene. Če mora povezano podjetje sodelovati z vami kot dobaviteljem, bomo s tem podjetjem delili našo izkušnjo glede dela z vami.

Če ste naš poslovni partner, bomo vaše podatke primerjali z objavljenim seznamom zavajajočih dobaviteljev (npr. z opozorilnimi seznami Svetovne organizacije za intelektualno lastnino in družbe Bundesanzeiger Verlag GmbH), da lahko sprejmemo informirano odločitev glede morebitnih plačil. Poleg tega v nekaterih primerih redno preverjamo vašo kreditno sposobnost (npr. pred sklepanjem pogodb). Naš zakoniti interes je zmanjšanje finančnega tveganja. V ta namen sodelujemo s kreditnimi agencijami, ki nam posredujejo potrebne podatke. V ta namen kreditni agenciji posredujemo vaše ime in kontaktne podatke. V primeru, da ste poslovna stranka ali partner, je lahko v okviru dejavnosti podjetja potreben prenos vaših osebnih podatkov potencialnim kupcem. Za zagotavljanje skrbnega ravnanja se običajno obdelujejo anonimizirani podatki. Vendar pa je v nekaterih posebnih primerih lahko potrebno, da se obdelujejo osebni podatki. Naš zakoniti interes je izvedba dejavnosti podjetja.

Poleg tega podatke posredujemo naslednjim prejemnikom:

 • Ponudniki storitve klicnega centra/upravljanja strank
 • Ponudniki platform/gostovanja

Možen je prenos podatkov v tretje države. Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Glavni ponudnik platforme/gostovanja je odobril dodatna zavezujoča korporativna pravila. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Izbris/ugovor:

Podatke, ki jih pridobimo za ta namen, izbrišemo, ko hranjenje ni več potrebno, razen če obstajajo pravne obveze za shranjevanje podatkov ali če je treba upoštevati obdobja omejitve.

Če potrošnik poda poizvedbo prek našega notranjega orodja, s katerim upravljamo stike s potrošniki, se osebni podatki običajno izbrišejo po enem letu, če ne velja nobeno drugo obdobje pravne obveze za shranjevanje podatkov. Izjemoma bomo podatke hranili dlje, če so potrebni za uveljavljanje, izvrševanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Posneti klici se hranijo največ 90 dni.

Obdelavi lahko nasprotujete v skladu z zahtevami v razdelku Ugovor ali preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) a SUVP v kombinaciji s členom 9 (2) a SUVP (privolitev: snemanje telefonskega pogovora)
Člen 6 (1) b SUVP (obdelava podatkov v okviru pogodbe ali pogodbi podobnega razmerja)
Člen 6 (1) c SUVP (obdelava podatkov za zagotavljanje skladnosti z zakonsko obveznostjo)
Člen 6 (1) f SUVP (obdelava podatkov v skladu z zgoraj omenjenim zakonitim interesom)

3.2 Novice

Namen/informacija:

Novice vsebujejo novosti, ponudbe in podrobnejše informacije o izbranih Beiersdorfovih blagovnih znamkah. S prijavo na novice boste v skladu s privolitvijo, ki ste jo podali v posameznih primerih, prejemali prilagojene informacije o izdelkih in storitvah ter predloge za sodelovanje v promocijah, kot so nagradne igre ali testiranja izdelkov, po elektronski pošti.

S prijavo na novice boste prejemali novice, ki bodo prilagojene vašim potrebam (če so novice »personalizirane«, »prilagojene« ali »po meri«). Ocenimo vaše vedenje pri nakupovanju in klikanju na našem spletnem mestu ali znotraj novic, da zberemo informacije, ki so vam pomembne.

Če to spletno mesto nudi program zvestobe, so novice del programa zvestobe.

Prejemniki:

 • Ponudniki platform/gostovanja
 • Ponudniki storitve upravljanja strank
 • Zunanje agencije, ki nam pomagajo soustvarjati novice

Možen je prenos podatkov v tretje države. Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Glavni ponudnik platforme/gostovanja je odobril dodatna zavezujoča korporativna pravila. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Izbris/preklic:

Ti zbrani podatki se avtomatsko izbrišejo najkasneje po 24 mesecih, če ni več odzivov na novice, tj. se jih ne odpira (neaktivnost). Če ne želite več prejemati novic, se lahko kadar koli odjavite. Kliknite na povezavo, ki je podana v vsakih novicah, in upoštevajte navodila za postopek odjave, ali pa nam pošljite svojo odjavo po e-pošti.

Če vaš profil ni bil potrjen med postopkom dvojne predhodne odobritve, bo izbrisan najkasneje po 6 mesecih.

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) a SUVP (privolitev)

3.3 Kampanje (npr. nagradne igre, testi izdelkov)

Namen/informacija:

Kadar sodelujete v nagradni igri ali podobnih aktivnostih, uporabimo vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete, da lahko izvedemo posamezno aktivnost. Podrobnejše informacije o namenu lahko preberete v pravilih in pogojih posamezne aktivnosti.

Posredovanje vaših osebnih podatkov je potrebno za delovanje v okviru pogodbe ali pogodbi podobnega razmerja. Svojih osebnih podatkov niste dolžni posredovati. Če vaši osebni podatki niso posredovani, opisane storitve ne morete uporabljati.

Prejemniki:

 • Ponudniki platform/gostovanja
 • Ponudniki storitve upravljanja strank
 • Ponudniki storitve pošiljanja (npr. za pošiljanje vzorcev, nagrad)
 • Zunanje agencije, ki nam pomagajo pri kampanjah
 • Izvajalec plačila (npr. vračilo denarja)

Možen je prenos podatkov v tretje države. Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Glavni ponudnik platforme/gostovanja je odobril dodatna zavezujoča korporativna pravila. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2 

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Izbris:

Vaši podatki bodo izbrisani po zadnji obdelavi v kampanji (glejte pravila in pogoje sodelovanja), razen če je to v nasprotju s pravnimi obvezami za shranjevanje podatkov ali z zastaralnimi roki.

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) b SUVP (pogodbi podobno razmerje)

3.4 Pošiljanje po pošti

Namen/informacija:

Kot izbrani stranki, poslovnemu partnerju, udeležencu testa in/ali potrošniku vam bomo po pošti (pismo) pošiljali informacije o posameznih izdelkih, ponudbe, novice in vzorce izdelkov.

To je posebna oblika neposrednega trženja, ki je tudi naš zakoniti interes in krepi zvestobo, tako da zgoraj omenjenim osebam zagotavlja ekskluzivne informacije.

Prejemniki:

 • Ponudniki platform/gostovanja
 • Ponudniki komunikacijskih storitev
 • Ponudniki storitev pošiljanja

Možen je prenos podatkov v tretje države. Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Glavni ponudnik platforme/gostovanja je odobril dodatna zavezujoča korporativna pravila. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2 

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Izbris/ugovor:

Vaši podatki bodo izbrisani takoj, ko se odjavite, razen če je to v nasprotju s pravnimi obvezami za shranjevanje podatkov ali z zastaralnimi roki. Lahko se odjavite ali ne dovolite nadaljnjega pošiljanja po pošti, kot je navedeno v pismu ali v razdelku Ugovor ali preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov. Vaše osebne podatke samodejno izbrišemo najkasneje po 24 mesecih neaktivnosti (npr. ko ne uporabite poslanih kuponov).

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) f SUVP (zakoniti interes)

3.5 Ankete

Namen/informacija:

Kadar sodelujete v anketah ali podobnih kampanjah, obdelujemo osebne podatke za namen, ki je opisan v privolitvi. Zbrani podatki se nanašajo na vprašanja v sklopu predvidenega namena ankete ali podobne kampanje in na dodatne socialno-demografske podatke o vas. Sodelujete lahko tudi, če se ne identificirate, razen če je identifikacija del privolitve.

Pri nekaterih anketah je treba tehnično zagotoviti, da ni možno sodelovati dvakrat ali kasneje nadaljevati anketo. To je mogoče storiti na primer z uporabo prilagojenih povezav ali piškotkov.

Uporabljeni piškotki: tip A. Za dodatne informacije glejte razdelek Piškotki/orodja.

Prejemniki:

 • Ponudniki platform/gostovanja
 • Ponudniki storitve upravljanja strank
 • Zunanje agencije, ki nam pomagajo pri izvedbi anket

Možen je prenos podatkov v tretje države. Kot ustrezen varovalni ukrep smo se dogovorili o standardnih pogodbenih klavzulah v skladu s 46. členom SUVP. Za tretje države/podjetja, za katere je bil sprejet sklep o ustreznosti, velja tudi sklep o ustreznosti. Glavni ponudnik platforme/gostovanja je odobril dodatna zavezujoča korporativna pravila. Za več informacij (na primer kopijo garancij) nas lahko kontaktirate, kot je navedeno pod razdelkom 1.2 

Druge prejemnike najdete v razdelku Prejemniki (splošne informacije).

Izbris:

Vaši podatki bodo izbrisani po zadnji obdelavi v anketi ali podobni kampanji (glejte pravila in pogoje sodelovanja), razen če je to v nasprotju s pravnimi obvezami za shranjevanje podatkov ali z zastaralnimi roki. Podatki so običajno izbrisani po dveh letih.

Življenjska doba piškotkov: do 180 dni (to velja samo za piškotke, ki jih je namestilo to spletno mesto).

Pravna podlaga:

Člen 6 (1) a SUVP (privolitev)

4. Ugovor ali preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov

Če ste privolili v obdelavo svojih podatkov (člen 6 (1) a Splošne uredbe o varstvu podatkov), lahko svojo privolitev kadar koli prekličete. Preklic vpliva na dopustnost obdelave vaših osebnih podatkov in velja za naprej.

Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi upoštevanja zanimanj (člen 6 (1) f Splošne uredbe o varstvu podatkov), lahko ugovarjate obdelavi podatkov. To velja, kadar obdelava ni nujna, še posebej za izpolnjevanje pogodbe z vami, kar smo opisali v opisu funkcij/storitev. Če izkoristite pravico do ugovora, vas prosimo, da nam razložite razloge, zakaj ne smemo obdelovati vaših osebnih podatkov, kot smo jih do tistega trenutka. V primeru utemeljenega ugovora bomo raziskali situacijo in prekinili ali prilagodili obdelavo podatkov oz. poudarili naše prepričljive razloge za varstvo podatkov, na podlagi katerih bomo nadaljevali z obdelavo podatkov.

Seveda lahko kadar koli ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov za namene oglaševanja in analiz podatkov. O svoje ugovoru nas lahko obvestite na zgoraj navedene kontaktne podatke upravljavca.

Vrednote naše blagovne znamke

Pionirji na področju nege kože

S celostnim dermokozmetičnim pristopom ščitimo vašo kožo ter jo ohranjamo zdravo in sijočo.

Priporočajo dermatologi

V sodelovanju z vodilnimi dermatologi in farmacevti po vsem svetu ustvarjamo inovativne in učinkovite izdelke za nego kože, ki jim lahko zaupajo in jih priporočajo.

Zavezani inovacijam

Že več kot 100 let se posvečamo raziskavam in inovacijam na področju znanosti o koži. Verjamemo v ustvarjanje aktivnih sestavin in blagodejnih formul z visoko toleranco, ki vam vsak dan pomagajo živeti bolje.

Najdi najbližjo lekarno z Eucerin izdelki