Dekorativna slika stiliziranega planeta Zemlja.

Zmanjšanje našega
CO2 odtisa

Pri znamki Eucerin si prizadevamo zmanjšati svoj odtis CO2. To pomeni, da moramo ponovno razmisliti o načinu inoviranja, proizvodnje in pakiranja naših izdelkov.

Naše okolje je pomembno

Stalno zmanjšujemo naš odtis CO2, tako da podpiramo krožno gospodarstvo, varčujemo z materiali in spodbujamo trajnostno rabo zemlje.

Reka, ki se vije skozi bujen gozd.

Od ambicij do dejanj

Eucerin je zavezan ambicioznim ciljem:

  • Do leta 2025 bomo zmanjšali našo porabo deviške plastike za približno 50 %1 v primerjavi z letom 2019, na primer z zmanjšanjem teže embalaže in uporabo recikliranih materialov.
  • Do leta 2025 bomo zmanjšali našo uporabo papirja za več kot 200 ton na leto v primerjavi z letom 2019.
  • Da pripomoremo h krožnemu gospodarstvu, bo glavnina naše embalaže do leta 2025 omogočala reciklažo, ponovno uporabo ali ponovno polnjenje.
  • Eucerin prispeva k Beiersdorfovemu podnebnemu cilju, ki je zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 30 % od leta 2018 do leta 2025.

Odgovornost se začne s pridobivanjem sestavin

Odkrijte, kako se Eucerin osredotoča na trajnostnost v celotni dobavni verigi in tudi zunaj nje.

Eucerinovi cilji do leta 2025

Kot svetovni pionir na področju nege kože na novo opredeljujemo svoj pristop k trajnostnosti in smo zavezani ambicioznemu načrtu. S štirimi ključnimi trajnostnimi cilji smo se zavezali, da bomo izdelke Eucerin razvijali in pakirali na bolj trajnosten način.

1: Cilj podjetja Beiersdorf

Najdi najbližjo lekarno z Eucerin izdelki