Trajnost in odgovornost – Ideja »We care.« pri znamki Eucerin

Čas branja: 4 min
Pokaži več

Pri znamki Eucerin® posvečamo vso svojo strast in strokovno znanje koži. Razvijamo dermokozmetične negovalne izdelke s klinično dokazano učinkovitostjo, ki ščitijo in ohranjajo zdravje kože. Znamka Eucerin® je že več kot 100 let pionir na področju medicinskih raziskav kože in inovacij. Delujemo z zavestjo, da moramo dolgoročno in nenehno krepiti trajnostnost naših izdelkov in procesov. Poleg tega se angažiramo za družbene projekte.

»We Care.«: centrala podjetja Beiersdorf v Hamburgu.

V poslovnem okolju, ki ga zaznamujejo gospodarska negotovost, socialna neuravnoteženost in okoljski izzivi, si prizadevamo za odgovorno rast.
Beiersdorfova trajnostna strategija »We care.« nas podpira pri uresničevanju naše odgovornosti do ljudi in okolja.

Beiersdorfov globalni trajnostni angažma temelji na treh stebrih: »Products, Planet, People – izdelki, planet, ljudje« in zajema teme, ki spremljajo celotno verigo ustvarjanja vrednosti: od nabave surovin prek zdravja in varnosti naših zaposlenih pa vse do našega družbenega angažmaja zunaj podjetja.

Naši cilji za obdobje 2020-2025

Naša trajnostna zasnova se osredotoča predvsem na to, da okrepimo svojo sposobnost odzivanja na spremembe in v podjetju vzpostavimo kulturo, ki je usmerjena v prihodnost. Odkrili smo vprašanja, ki so pomembna našim deležnikom, obenem pa prispevajo k dolgoročnemu uspehu našega podjetja in pomagajo rešiti globalni problem. Naši ambiciozni cilji za obdobje 2020–2025 se osredotočajo na tista področja, na katera ima naše podjetje največji vpliv. Ti cilji nam določajo jasno smer in nas spodbujajo, da dosežemo še več. 

  • Cilji glede izdelkov:
    Do leta 2020 morajo izdelki z izboljšanim vplivom na okolje doseči 50 % našega prometa. (osnova leto 2011)
  • Cilji glede planeta:
    Do leta 2025 bo Beiersdorf svoje emisije CO2 na proizveden izdelek, ki se nanašajo na energijo, zmanjšal za 70 %. (osnova leto 2014)

Izdelki

Odgovornost se začne že pri nabavi

Odgovornost od samega začetka: nabava naših surovin je jasno opredeljena.
»We Care.« vse do prodaje: če je le mogoče, skušamo varovati naravne vire.

Odgovornost podjetja v dobavni verigi:

 S kodeksom ravnanja, ki določa družbene in ekološke standarde in s tem podpira trajnostno nabavo, svoje dobavitelje zavezujemo, da se ravnajo po naših standardih in jih izpolnjujejo – ne samo glede zahtevane kakovosti izdelkov, temveč tudi glede transparentnih, poštenih in odgovornih poslovnih praks.

Kodeks ravnanja (Code of Conduct) je za naše dobavitelje zavezujoč in je pomembno merilo že pri izbiri, pa tudi pri poznejših ocenah.

S tesnim sodelovanjem dobaviteljem pomagamo pri vzpostavitvi in razvoju trajnostne dobavne verige. Tako zagotovimo, da izpolnjujejo svojo družbeno, ekološko in ekonomsko odgovornost – naši potrošniki pa prejmejo kakovostne izdelke.

Poleg tega smo razvili specifične pakete ukrepov za materiale s posebnim fokusom, kot so surovine na osnovi palmovega olja.

Surovine:
Trajnostnost je pomembno merilo v našem raziskovalnem delu, tako pri nabavi surovin kot pri razvoju novih receptur in oblik uporabe.

Embalaža:
V Beiersdorfu si nenehno prizadevamo za optimizacijo naše embalaže in razvoj alternativnih, trajnejših rešitev, ki ohranjajo naravne vire.

Planet

Beiersdorf skrbi za naše okolje

Uporaba visokega deleža obnovljive energije varuje okolje.
Dragoceni viri: kjer koli je to mogoče, skušamo prihraniti čim več vode.

Energija:
S programom »Blue Building« se zavzemamo, da naše lastne nepremičnine izpolnjujejo najvišje okoljske standarde. Poleg tega z načrtovanjem, ki je prilagojeno lokaciji, povečamo energijsko učinkovitost na licu mesta in zmanjšamo emisije toplogrednih plinov. Vse Beiersdorfove lokacije po vsem svetu že od konca leta 2019 uporabljajo električno energijo, ki je v celoti iz obnovljivih virov.

Odpadki:
Beiersdorf med celotnim življenjskim ciklusom izdelka sledi strategiji »izogibaj se, zmanjšaj, ponovno uporabi in recikliraj« ter skupaj z vsemi udeleženci išče potenciale optimizacije za zmanjšanje volumna odpadkov in alternativne postopke odstranjevanja.

Voda:
Ker želimo dolgoročno zagotoviti razpoložljivost dragocenega vira – vode – za naše proizvodne obrate, vsako leto izvedemo ocene tveganja. Naš cilj je kar se da zmanjšati tveganje za vodo in ta pomembni vir vselej učinkovito uporabiti. Naši proizvodni centri so opremljeni z najsodobnejšimi napravami za predelavo odpadne vode, ki predstavljajo dobro osnovo za varčevanje z vodo. Te naprave se stalno izpopolnjujejo in prilagajajo posameznim zahtevam v proizvodnih obratih.

Ljudje

Beiersdorf temo odgovornosti jemlje zelo resno

Sožitje pri Beiersdorfu temelji na vzajemnem zaupanju, transparentnosti in poštenosti.
V središču je dobro naših potrošnikov – zato podpiramo različne pobude.

Zdravje in varnost naših zaposlenih:

Kot podjetje, ki deluje globalno, se zavzemamo za poštene delovne pogoje in transparentno ter z medsebojnim spoštovanjem zaznamovano sodelovanje z vsemi udeleženci v verigi ustvarjanja vrednosti.

Potrošniki:

Beiersdorf obvešča potrošnike o trajnostnem delovanju in jim nudi trajnostne izdelke. Poleg tega poskušamo tudi potrošnikom dati možnost, da se angažirajo v okviru trajnostne pobude.

Družbeni angažma:

Naš družbeni angažma odraža strateške vrednote in cilje našega podjetja in naše znamke. Podpiramo revne družine in družbe s socialnimi pobudami botrstva naših znamk in programi obdarovanja na ravni koncerna.

Eucerin® podpira trajnostne aktivnosti za obnavljanje, zaščito in ohranjanje zdrave kože. Razbremenitev otrok, mladostnikov in njihovih družin je znamki Eucerin® še posebej pomembno. Eucerin® zato že od leta 2011 podpira združenje AGNES (delovno združenje za atopijski dermatitis na kliniki Charité Berlin), katerega cilj je izboljšati kakovost življenja pacientov z atopijskim dermatitisom in njihovih družin.

Angažma deležnikov

Z roko v roki z vsemi deležniki

Skupaj si prizadevamo za sodobno, odgovorno in dolgoročno varno podjetje.

Zaposleni:

Kot podjetje vključujemo svoje zaposlene v trajnostne pobude in spodbujamo osebni angažma posameznikov in timov.

Dobavitelji:

Da zagotovimo upoštevanje naših visokih standardov pri kakovosti izdelkov, delovnih pogojih in varstvu okolja, stavimo na strateško vodenje dobaviteljev, ki se izraža z rednim dialogom in skupnimi projekti.

Neprofitne organizacije:

Verjamemo, da aktiven in odprt dialog z neprofitnimi organizacijami glede trajnostnih tem prinaša obojestranske koristi. Z njimi tesno sodelujemo med drugim pri vprašanjih o dobavni verigi palmovega olja in podnebnih spremembah.

Vrednote naše blagovne znamke

Pionirji na področju nege kože

S celostnim dermokozmetičnim pristopom ščitimo vašo kožo ter jo ohranjamo zdravo in sijočo.

Priporočajo dermatologi

V sodelovanju z vodilnimi dermatologi in farmacevti po vsem svetu ustvarjamo inovativne in učinkovite izdelke za nego kože, ki jim lahko zaupajo in jih priporočajo.

Zavezani inovacijam

Že več kot 100 let se posvečamo raziskavam in inovacijam na področju znanosti o koži. Verjamemo v ustvarjanje aktivnih sestavin in blagodejnih formul z visoko toleranco, ki vam vsak dan pomagajo živeti bolje.

Najdi najbližjo lekarno z Eucerin izdelki